Lona Hansen // COLLAGE OG INSTALLASJON // 16.11 - 10.12 // 2.ETG

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere utstillingen Untitled Incisions av billedkunstner Lona Hansen.

Hansen arbeider med installasjoner, skulpturer og collager der bevissthet og fysisk erfaring i relasjon til materialet og rommet er overordnet tematikk. Arbeidene lages ofte med utgangspunkt i stedet de skal vises og med subtile materialer som gir seg til kjenne ved bruk av rommets egenskaper, lys og betrakterens bevegelser i rommet. Ved hjelp av et redusert formspråk skapes temporære rom, både materielt og mentalt.
I utstillingen på Trondhjem kunstforening viser Hansen en stedssensitiv midlertidig installasjon og collage. Arbeidene er en undersøkelse av møtepunktet mellom immateriell og konkret form, fravær og tilstedeværelse, det subtile og monumentale. Tittelen referer til kunstnerens subtile inngrep, både i billedflaten og i rommet, og hvordan disse motsetningene skaper forstyrrelser og dermed også oppdagelser. Les anmeldelse på artscene.

Lona Hansen (f. 1988 i Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun har bachelor i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (2012) og mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). Hun har tidligere deltatt i utstillinger ved bl.a. Gråmølna/ Trondheim Kunstmuseum, Hordaland kunstsenter, One Night Only / UKS og Stiftelsen 3,14. Hansen har mottatt en rekke stipend og hennes arbeid har blitt innkjøpt av NTNU.

Om videoverket i resepsjonen:

I videoverket Stardust ser man et såkalt tåkekammer med alkohol i et tørris-bad. Hvis man følger nøye med dukker små utbrudd opp som glødende linjer i tåkekammeret. Det er energi fra fremmede galakser som oppstår som materie og like plutselig forsvinner fra eksistensen. Stjernestøvet er elementærpartikler, elektroner og myoner, med høy energi som kommer fra eksploderende stjerner i universet. Stjernestøvet omgir oss hele tiden.
Videoen er laget i samarbeid med Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck i anledning utstillingen «Spirituell tid og rom» på Visningsrommet USF i Bergen, våren 2016. I utstillingen forsøkte kunstnerne å finne fram til muligheter for å materialisere sider ved virkeligheten som ellers kjennes uhåndgripelige og å dvele ved universets mentale og fysiske størrelser- fravær, tilstedeværelse, tomhet og øyeblikket der noe går fra en tilstand til en annen. Det er akkurat i det å materialisere øyeblikket at den subjektive virkelighetsopplevelsen trer fram. I stunden deretter begynner logikken å lete etter svar, et øyeblikk skjønner kroppen noe din bevissthet ikke forstår.


Poster_Lona_Hansen_2017